Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi

Son Güncelleme Tarihi: Mart 2020

Taraflar

Kendi adınıza veya bir işletme ya da yasal temsilciliğini yaptığınız bir tüzel kişilik adına okuyorsanız, işbu belgedeki 'siz' veya 'Müşteri' kelimeleriyle, bizzat kendinizin, temsil ettiğiniz veya anlaşma yapma ya da imzalama yetkisine sahip olduğunuz tüzel kişiliğin ifade edildiğini kabul ettiğinizi bilmelisiniz. Diğer yandan bu dokümanda geçen 'Telista' kelimesi ile Telista Bilişim ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Anonim Şirketinin kendi tüzel kişiliği ve Telista'nın çoğunluk hissesine sahip olduğu iştirakleri, Telista'nın iş birliği yaptığı diğer özel ve tüzel kişileri (yetkili çözüm ortakları, bayiler, toptancılar veya dağıtıcılar) kastedilmektedir.

Sözleşmenin Kabul Edilmesi

'www.telista.com.tr' adresinden yayınlanan internet sitesi Telista'ya aittir, Telista tarafından işletilip bilgi amaçlı kullanımlar için sitenin ziyaretçilerine sunulmuştur. Bu siteye erişerek ya da bu siteyi kullanarak işbu 'Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi'ni (bundan böyle 'KKGS', 'Sözleşme' veya 'Anlaşma' olarak anılacaktır) kabul etmiş oluyorsunuz. KKGS'ni kabul etmiyorsanız bu siteyi kullanmamalısınız. KKGS'ni kabul etmeyen ziyaretçiler, Telista'nın düzenleyeceği kampanyalara katılamazlar veya Telista'nın geliştirdiği yazılım uygulamalarından yararlanamazlar.

Sitenin Sizin Tarafınızdan Kullanımı

Sitenin sağladığı bilgi, yazılım, metin, görsel veya işitsel içerik, materyal, ürün ya da hizmetlerin hiçbiri sizin tarafınızdan değiştirilemez, kopyalanamaz, aktarılamaz, teşhir edilemez, ifa edilemez, çoğaltılamaz, yayınlamaz, lisans verilemez, bunlardan başka işler, içerik veya materyal türetilemez, devredilemez, ya da satılamaz. Sitede bulunan malzemelerin bir kısmını, kendi ticari olmayan kullanımınız için, herhangi bir telif hakkı, ticari marka ya da patenti değiştirmemek ve silmemek koşuluyla görüntüleyebilir, elektronik olarak kopyalayabilir, indirebilir ve yazılabilir materyalleri yazdırabilirsiniz. Bu sitedeki malzemelerin herhangi bir şekilde ve nedenle, Telista'nın yazılı izni olmaksızın; Değiştirilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, yayınlanması, teşhir edilmesi, aktarılması ve benzeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır.

İndirdiğiniz yazılım, belgeler, görseller, dosyalar, grafikler, veriler ve malzemeler bu anlaşanın tarafı olmayan kişi veya işletmeler tarafından kullanılamaz. Telista, içeriğin, yazılımın ve ilgili fikri mülkiyet haklarının bütün tasarruf haklarını elinde bulundurur.

Sizin Sunduğunuz Malzemeler

Bize sunduğunuz bütün malzemelerden yasallık, güvenirlik, uygunluk, orijinallik ve telif hakkı açısından sorumlu olduğunuzu kanuni olarak kabul etmiş sayılırsınız. Siteye, hakaret içeren, küçük düşürücü, müstehcen, tehditkâr, özel ve kamu haklarına saldırıda bulunan, baştan çıkartıcı, yasal olmayan, sakıncalı, ya da suç oluşturacak, suça teşvik edecek, herhangi bir tarafın haklarını çiğneyecek, mükellefiyete yol açacak ya da kanuna karşı gelecek herhangi bir malzeme yükleyemez, dağıtamaz, ya da yayınlayamazsınız. Siteye ticari bir içerik yükleyemezsiniz.

KKGS'ye uygun olarak, şahsen tespit edilebilir bilgiler hariç, Telista'ya bu site üzerinden göndermiş olduğunuz tüm fikirler, öneriler, yorumlar, grafikler ya da diğer bilgiler, bu anlaşma sonradan feshedilse de Telista'nın mülkiyetinde kalacaktır. Telista ve yetkilileri, bize gönderdiğiniz bütün bilgileri tüm ticari ve ticari olmayan amaçları için, her ne nedenle olursa olsun herhangi bir ödeme yükümlülüğü olmadan kopyalama, ifşa etme, dağıtımını yapma, bünyesine katma ve kullanma özgürlüğüne sahiptir.

Feragatname

Telista bu sitenin içeriğinin doğruluğu ya da eksikliği konusunda herhangi bir teminat veya garanti vermez. Telista ya da bağlı şirketlerden biri bu sitede yer alan herhangi bir materyalin doğruluğunu veya belirli bir amaca uygunluğunu garanti etmediği gibi siteye erişiminiz, kullanmanız ya da bu siteden herhangi bir materyal indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüs ile ilgili olarak da sorumlu tutulamaz. Telista, bu sitede bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını, hataların düzeltileceğini, bu site ya da bu siteyi destekleyen sunucunun virüsler ya da diğer zararlı bileşenlerden arınmış olacağını temin ve garanti etmez. Telista, bu sitedeki malzemelerin kullanımında eksiksizlik, doğruluk, ihtimam, yeterlilik, kullanışlılık, güvenilirlik ve benzeri açılardan teminat sağlamaz.

Sorumluluk

Telista, sitenin sizin tarafından kullanılmasıyla oluşan hiçbir hasar ya da zarardan sorumlu değildir.

Tazminat

Bu koşul ve şartların herhangi birinin sizin tarafınızdan ya da sizin İnternet Hesabınızı kullanarak siteye erişen başka biri tarafından ihlali halinde, İnternet Hesabınızla ilgili herhangi bir eylem (ihmalkarlık) sonucunda oluşan makul avukatlık ücreti ve mahkeme giderleri dâhil olmak üzere, her türlü zarar, masraf, hasar ve giderlerin tazmini ve Telista'nın yöneticisi, çalışanlarının, lisans alanlarının zararlarının tazmini, savunması ve korunması sizin sorumluluğunuz altındadır.

Adli Yetki

Bu site Telista tarafından kontrol edilir ve işletilir. Site ve site içeriği ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Maddi ve Usul Hukuku Kuralları uygulanır ve münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sitede ve KKGS'de Değişiklikler

Telista bu sitedeki malzemeleri sağlamakla, bunların her zaman sizin tarafınızdan kullanılabilir olmaya devam edeceğini temin ve taahhüt etmez. Sitenin tamamını ya da herhangi bir kısmını size haber vermeden kapatmaya ve içeriğini dilediği gibi değiştirmeye yetkilidir. Ayrıca sitenin koşullarını, şartlarını ve genelgelerini, dilediği zaman ve önceden haber vermeye gerek duymadan, değiştirme hakkını da elinde tutar. Yapılan değişikliklerden sonra sizin Siteyi kullanımınızı değiştirilen Kullanım Koşullarına onay verdiğinizi addederek devam eder. Düzenli olarak bu KKGS'yi gözden geçirip, değiştirilip değiştirilmediklerini tahkik etmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

Anlaşmanın Feshi

İşbu anlaşma, taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar geçerlidir. Bu siteden sağladığınız bütün malzemeleri, ilgili tüm belgeleri, bütün kopyaları ve kurulumları imha ederek bu anlaşmayı istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Telista da bu anlaşmanın herhangi bir koşul ya da şartını ihlal ettiğinize karar verirse, anlaşmayı, size karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın önceden haber vermeden tazminatsız feshedebilir. Fesihle beraber bütün malzemeleri imha etmek zorundasınız.

Muhtelif Konular

Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü yasaya aykırı, geçersiz ve uygulanamaz ise geriye kalan hükümler oldukları gibi kalacaklardır. Bu, sizin her açıdan bu siteyi kullanımınızla ilgili olarak Telista ile aranızdaki anlaşmanın tamamını teşkil eder.