Misyon - Ülkemizdeki tüm özel, tüzel ve kamu kuruluşlarının en ileri telekomünikasyon teknolojilerine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun çözümler sunmaktır.

Vizyon - Telekomünikasyon alanındaki en ileri teknolojilerin yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde sağlayan önder ve lider kuruluş olmaktır.

Hedefler

• Tüm birimlerde sürekli gelişimi sağlamak için ekip çalışmasına önem vermek, teknolojiyi takip etmek.

• Tüm birimlerde sürekli gelişimi sağlamak, çalışanlarımızı eğitmek.

• Kaliteyi korumak ve iyileştirmek için birimler arasındaki uyumu sağlamak.

• Resmi gerekliliklere tam uyum sağlamak.

• Kalite yönetim sistemini oluşturmak, geliştirilmek, uygulamak ve sürekli iyileştirmek